Centrul pentru Jurnalism Independent critică Ordonanța privind insolvența

Ordonanța privind Insolvența lovește „sub centură” televiziunile și radiourile din România, chiar într-o perioadă în care criza face ravagii în toată presa. Imediat, au apărut și reacțiile organizațiilor de profil.
Guvern

Centrul pentru Jurnalism Independent consideră că prevederile care permit suspendarea licenței audiovizuale pentru radiodifuzorii aflați în insolvență sunt restrictive, aduc atingere libertății presei, instaurează un regim discriminatoriu în piața de mass-media și crează premizele unor posibile abuzuri.

Articolul 81 (3) din Ordonanța de urgență 91/2.10.2013 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență publicată în Monitorul Oficial 620 din 4.10.2013 prevede că:

«In cazul în care activitatea debitorului se află sub incidența prevederilor Legii audiovizualului nr.504/2002, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a deschiderii procedurii și până la data confirmării planului de reorganizare se suspendă licența audiovizuală, în sensul Legii audiovizualului nr.504/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu începere de la data primirii comunicării de către Consiliul Național al Audiovizualului.

In planul de reorganizare vor fi prevăzute condițiile de exercitare a dreptului de a difuza, într-o zonă determinată, un anume serviciu de programe, condiții ce vor fi supuse aprobării prealabile a Consiliului Național al Audiovizualului.»

Formularea contravine Legii Audiovizualului care nu prevede „suspendarea” licenței audiovizuale, ci doar retragerea acesteia, în condiții bine stabilite printre care nu se număra și insolvența.
O eventuală suspendare a licenței audiovizuale va pune radiodifuzorul în situația de a înceta emisia, tăindu-i astfel posibilitatea de redresare financiară prin prestarea activității economice principale. Sistarea emisiei presupune și încălcarea contractelor în derulare, ceea ce ar putea atrage noi sarcini și sancțiuni financiare pentru radiodifuzor.
Aplicarea unei astfel de măsuri doar în cazul radiodifuzorilor introduce un tratament discriminatoriu, atât în raport cu alte tipuri de media (presa scrisă, online), cât și cu alți operatori economici care funcționează în baza unor licențe (de exemplu, transportatorii).
Aceasta prevedere provoacă riscuri majore de abuz, permițând statului – din poziția sa de creditor – să scoată de pe piață radiodifuzori incomozi.
Considerăm că acest text nu răspunde criteriilor de urgență care să justifice adoptarea de reglementări prin OUG, cu atât mai mult cu cât un proiect de lege echivalent se afla în prezent în dezbatere publică, pe site-ul Ministerului Justiției.
Solicităm Parlamentului să ia în discuție OUG 91/2.10.2013 și să respingă prevederile care aduc atingere libertății presei și liberei concurențe.

sursa.

La fel de vehement protestează și organizațiile Active Watch și Reporteri fără Frontiere.

ActiveWatch și Reporteri fără Frontiere condamnă decizia Guvernului României de a adopta în totală lipsă de transparență un act normativ ale cărui prevederi pun în pericol libertatea presei și dreptul la informare al publicului. Prin susţinerea acestui act normativ, Guvernul deschide un nou capitol în istoria controlului politic şi economic al instituţiilor de presă din România.

În ședința din 2 octombrie, Guvernul României a adoptat Ordonanța de urgență privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, care prevede suspendarea licențelor audiovizuale în cazul societăților comerciale care intră în procedură de insolvență. Ordonanța a fost publicată azi în Monitorul Oficial al României nr. 620 din 4.10.2013.

ActiveWatch și Reporteri fără Frontiere consideră că articolul de lege menționat:
– Intră în flagrantă contradicție cu articolul 30, alin 2 din Constituția României care precizează că “nicio publicație nu poate fi suprimată”, punând astfel în pericol dreptul constituțional la liberă exprimare.
– Sabotează atribuțiile instituționale ale Consiliului Național al Audiovizualui (CNA), instituție care, prin lege, este “autoritate unică de reglementare în domeniul politicilor media audiovizuale” (Art.10, alin 2 din legea 504/2002 a audiovizualului).
– Intră în contradicție și cu alte prevederi din legea audiovizualului care definesc condițiile în care licența audiovizuală poate fi retrasă. Conform legii audiovizualului, CNA este singura instituție care poate elibera sau retrage licențe audiovizuale. Suspendarea licențelor nu există în legea audiovizualului.
– Este discriminatoriu, fiind dedicat exclusiv mediului audiovizual, deși există și alte sectoare ale economiei care funcționează pe baza unor licențe eliberate de autorități publice.
– A fost adoptat într-o totală lipsă de transparență, fiind introdus în ziua votului, deși proiectul de lege fusese supus dezbaterii publice în urmă cu o lună.
– Intră în flagrantă contradicție cu însuși scopul procedurii de insolvență, de a ajuta societățile aflate în dificultate să se redreseze.

ActiveWatch și Reporteri fără Frontiere cer Parlamentului să respingă acest articol care pune în pericol libertatea presei și dreptul cetățenilor la liberă informare.

De asemenea, cele două organizații se vor adresa Comisiei Europene în legătură cu această gravă amenințare la adresa libertății presei comisă de Guvernul României. În acest sens vor fi sesizați Comisarul pentru justiție, drepuri fundamentale și cetățenie, Viviane Reding și Comisarul pentru comunicații, conținut și tehnologie, Neelie Kroes.

sursa.

Un comentariu

Comentariile sunt închise.